Voittavan Pokerin Perusoletukset

Pelattaessa voittavaa pokeria, voidaan siinä nähdä tiettyjä elementtejä, jotka ovat sille perustavanlaatuisia. Perustavanlaatuisia siinä mielessä, että ne ovat aina läsnä ja määrittelevät kuinka voittavaa pokeria pelataan huolimatta muutoksista panostasoissa, pelityypissä, olosuhteissa tai pelin yleisessä evoluutiossa.

Psykologian merkitys pokerissa/Vastustajan mentaalisten virheiden hyväksikäyttö
Pokeri on ennen kaikkea ihmisten peli. Joka kerta, kun ihmiset ovat kanssakäynnissä toistensa kanssa, psykologialla on osuus tapahtumien lopputulosten kannalta. Psykologia tieteenalana tutkii ihmisen havannointia, kognitiota, tarkkaavaisuutta, tunteita, motivaatiota, persoonallisuutta, käyttäytymistä sekä ihmissuhteita. Kaikki nämä yllä mainitut määrittelevät meidän sekä kaikkien muiden pelaamista ja pelityylejä, tehden näin jokaisesta jaosta ja panoskierroksesta ainutkertaisen.

Tarkasteltaessa pokeria lähemmin juuri psykologisesta näkökulmasta voimme nähdä pelin aikana tilan, jossa kolme mentaalisen pelin ulottuvuutta, omasi, vastustajasi sekä pelaajien välinen ulottuvuus, yhdistyvät. Tavoitteenamme tulisi olla hallita tätä tilaa. Tästä syystä meidän täytyy olla henkisesti tasapainossa tehdäksemme analyyttisiä ja rationaalisia päätöksiä jokaisessa pelaamassamme kädessä samalla, kun hyväksikäytämme a) vastustajiemme poikkeamia vastaavasta tasapainosta ja b) heidän pelityyliensä heikkouksia.

Oikean pelin ehdot
“Oikealla pelillä” pokerissa tarkoitetaan tilanteita, joissa meillä on, tavalla tai toisella, etu suhteessa vastustajiimme. Voittava pokeri on sijoittamista, ei uhkapeliä. Meidän etumme, oli se saavutettu pelitaitojen, aloituskäsien valinnan, position tai muun vastaavan kautta, tulisi pitkässä juoksussa palauttaa meille alkuperäistä sijoitustamme enemmän rahaa. Toisin sanoen, “oikean pelin” odotusarvo on pitkässä juoksussa aina positiivinen.

On kuitenkin syytä huomioida, että a) käden negatiivinen odotusarvo ei välttämättä tee pelistä pitkässä juoksussa “väärin pelattua” ja että b) sijoituksemme pohjautuvat oletuksiimme annetusta tilanteesta.

Toisin sanoen, mikäli pelaaja olettaa/tietää että hänellä on annetussa tilanteessa etu puolellaan pitkässä juoksussa, hänen katsotaan sijoittavan rahojaan. Mikäli pelaaja olettaa/tietää että hänellä ei ole annetussa tilanteessa etua puolellaan pitkässä juoksussa, hänen katsotaan pelaavan uhkapeliä. Pelaajien eriävistä oletuksista sekä pelityyleistä ja -taidoista johtuen, Pelaajan A sijoittaminen voi olla Pelaajan B uhkapeliä.

Voidaan myös todeta, että oikea peli sisältää aina ehdon sijoittamisesta, mutta ehto sijoittamisesta ei välttämättä takaa positiivista odotusarvoa. Tästä syystä, edellyttäen että päätöksemme perustuvat joukkoon vastustajan käsistä, kahden ehdon täytyy toteutua, että peli on “oikein pelattu”. Tämän lisäksi nämä kaksi ehtoa – ehto sijoittamisesta sekä pelin positiivinen odotusarvo – täytyvät toteutua samanaikaisesti.

Pokerin pelistrategia ja taktiikka
Pelistrategia ja taktiikka ovat, joko tietoisesti tai tiedottomasti käytettynä, perustavanlaatuisia elementtejä voittavassa pokerissa. Termejä ei kuitenkaan pidä sekoittaa keskenään, sillä ne tarkoittavat kahta eri asiaa. Pelistrategia on suunnitelma, joka on luotu saavuttamaan tietty tavoite. Se antaa raamit, jonka mukaisesti sessio tai turnaus tullaan pelaamaan ja sen valintaan vaikuttavat esimerkiksi vastustajat, pelityyppi, panostaso ja niin edelleen. Taktiikka taas tarkoittaa pelivalintoja, jotka valitaan kulloiseenkin pelitilanteeseen erikseen niin, että ne tukevat ennalta valittua strategiaa.

Näitä kahta ei myöskään tule sekoittaa oikean pelin ehtojen kanssa. Pelistrategian ja taktiikan tarkoituksena on tarjota pelisuunnitelma session jokaisen jaon jokaiselle panoskierrokselle, kun taas oikea peli on staattinen, ainutkertainen päätös ottaako osaa (ja kuinka) panoskierrokselle vai ei.

(Esimerkki kuvitellusta strategiasta voisi olla seuraavanlainen: Pelata tiukan aggressiivista ja peliteoreettisesti tasapainoista pokeria hyvästä positiosta. Tätä tukevia taktiikoita olisivat tällöin esimerkiksi seuraavat: Huonojen aloituskäsien pelaamatta jättäminen, korotukset myöhäisestä positiosta ennen floppia ja näitä seuraavat jatkolyönnit niin, että näihin sisältyy sekä arvolyöntejä, semibluffeja että puhtaita bluffeja.)

Tuoton maksimointi/Sklanskyn fundamentaalinen pokerin teoreema
“Joka kerta, kun pelaat käden eri tavalla, kuin olisit pelannut sen, jos näkisit vastustajasi kortit, vastustajasi hyötyvät; joka kerta kun pelaat käden samalla tavalla kuin olisit pelannut sen, jos näkisit vastustajasi kortit, vastustajasi häviävät.”

Yllä oleva David Sklanskyn fundamentaalinen pokerin teoreema pitää sisällään muut edellä mainitut kolme voittavan pokerin perusoletusta. Nämä kolme ensimmäistä perusoletusta antavat laadulliset raamit voittavalle pokerille, kun taas Sklanskyn teoreema lisää tähän lukumäärällisen (tuoton maksimoinnin) tavoitteen. Toisin sanoen, ensimmäiset kolme perusoletusta kertovat “kuinka tulisi pelata oikein” ja Sklanskyn teoreema kertoo “kuinka paljon tästä tulisi hyötyä”.

Lopuksi
Syy miksi hyvä pokerinpelaaja voittaa pokerissa on se, että pokeri on ihmisten peli. Ihmiset tekevät virheitä, joita hyvä pelaaja pystyy hyväksikäyttämään. Tästä samasta syystä voittavan pokerin pelaaminen on niin vaikeaa. Ihmisillä on tapana kilpailla toisiaan vastaan ja tulla paremmiksi harjoittamassaan asiassa. Tämä jatkuva kilpailu on pokerin ydin ja juuri se tekee siitä niin kiehtovaa.

Toinen syy miksi pokeri on niin kiehtovaa ja suosittua on se, että se tarjoaa mahdollisuuden voittaa rahaa. Lyhyellä ajanjaksolla huonokin pelaaja voi voittaa paremmiltaan rahaa, vaikka tämän pelaajan peli olisikin pitkässä juoksussa uhkapeliä. Voittava pokeri ei ole uhkapeliä, vaan sijoittamista ja tämän oletuksen toteutuminen tulisi olla vähimmäistavoite pelipäätöksiemme takana.

Tässä artikkelissa esitellyt perusletukset ovat siinä mielessä kiveen hakattuja, että ne pätevät aina pelityypistä, panostasosta, pelin kehityksestä, turnausstruktuurista ja muusta vastaavasta huolimatta. Voimme pelata pokeria ilman näitä perusoletuksia, mutta tällöin emme ole voittavia pelaajia. Tästä syystä niitä kutsutaan voittavan pokerin perusoletuksiksi.