Kuinka Hilloa Pelataan


Omaha High Lown säännöt

Omaha High Low eli Hillo on split pot -peli. Tämä tarkoittaa sitä, että pelissä voi voittaa sekä parhaimmalla (high) että huonoimmalla (low) kädellä. Omaha High Lowssa jokaiselle pelaajalle jaetaan neljä taskukorttia, joista täsmälleen kahta on pakko käyttää high- ja low-käsien muodostamiseen. Käytettyjen korttien ei kuitenkaan tarvitse olla samat molemmissa käsissä.

Low-käsi muodostetaan korteista, jotka eivät muodosta paria ja ovat arvoltaan kahdeksan tai alle. Näin ollen paras low-käsi on A2345 ja huonoin 45678. Low-käsien paremmuusjärjestys määritellään ylhäältä alas, joten 23 567 on parempi low-käsi kuin A4 567. Mikäli kenelläkään ei ole low-kättä (pöydässä ei ole kolmea pientä, A-8, korttia tai yksikään pelaaja ei pysty muodostamaan low-kättä), paras high-käsi vie koko potin.

Jakaja
Jokainen pelaaja vuorollaan toimii pelissä jakajana, jonka tunnuksena käytetään valkoista “Dealer”-kiekkoa. Kortit jaetaan jakajasta katsottuna vasemmalle myötäpäivään.

Sokkopanokset eli blindit
Joka käden alussa jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja asettaa pienen sokkopanoksen (joka yleensä on puolet minimipanoksesta) ja tästä seuraava pelaaja vasemalta asettaa ison sokkopanoksen. Tällä tavalla pottia kasvatetaan hieman, mikä rohkaisee muita pelaajia ottamaan osaa käteen. Niitä kutsutaan sokkopanoksiksi, koska ne on asetettu ennen kuin kortit on nähty.

Jako
Jokaiselle pelaajalle jaetaan neljä taskukorttia, jotka vain kyseinen pelaaja voi nähdä.

Panostus ennen floppia
Kun kaikille pelaajille on jaettu neljä korttia, on edessä ensimmäinen panoskierros, jonka aloittaa ison sokkopanoksen asettaneesta pelaajasta seuraava vasemmalta. Riippuen edellisten pelaajien toimista kyseisellä panoskierroksella, pelaajalla on mahdollisuus joko passata (fold), sököttää (check), katsoa (call), panostaa (bet), korottaa (raise) tai uudelleen korottaa (re-raise) pelin limiittien mukaisesti. Yksi panoskierros voi kiertää pelaajat montakin kertaa, mikäli he korottavat ja uudelleen korottavat toisiaan useasti. Panoskierros päättyy, kun kaikki pelaajat ovat joko katsoneet tai passanneet viimeisen panostuksen.

Floppi
Seuraavaksi jaetaan floppi, jolloin kolme kaikille pelaajille yhteistä korttia asetetaan pöydälle kuvapuoli ylösopäin. Tätä seuraa käden toinen panostuskierros.
Next comes the flop, where three cards are dealt face-up in the common area of the table, followed by another round of betting.

Turni
Seuraavaksi jaetaan turni, jolloin neljäs yhteinen kortti asetetaan pöydälle kuvapuoli ylöspäin ja tätä seuraa jälleen panostuskierros.

Riveri
Viides, riveriksi kutsuttu, yhteinen kortti asetetaan pöydälle kuvapuoli ylöspäin ja tätä seuraa viimeinen panostuskierros ennen näyttöä.

Näyttö

Käden sanotaan menevän näyttöön, kun panostus on loppunut ja ainakin yksi pelaaja on katsonut viimeisen panostuksen. Jäljellä olevat pelaajat vertaavat parhaita viiden kortin pokerikäsiään. Jokaisen pelaajan täytyy käyttää täsmälleen kahta korttia ja kolmea yhteistä korttia muodostaakseen parhaimman high- ja low-käden. Muita yhdistelmiä ei saa käyttää; pelaaja ei voi käyttää neljää tai viittä yhteistä korttia kuten esimerkiksi Texas Holdemissa. Parhaimman high-käden omaava pelaaja vie puolet muodostuneesta potista ja parhaimman low-käden omaava pelaaja toisen puolen. Joskus useammalla pelaajalla voi olla saman arvoinen käsi, jolloin he jakavat kyseisen osan potista.

Esimerkiksi kolmen pelaajan mennessä näyttöön ja Pelaajan A käsi on AhAc2h3c, Pelaajan B käsi on As2s6d7d sekä Pelaajan C käsi on 6s7s8d9d. Pöytä on 4c5dKs Qs 8c ja potti yhteensä $120. Ensimmäiseksi rankataan arvoltaan korkein käsi ja kuten voidaan nähdä Pelaajilla B ja C on sama high-käsi, suora 45678. Koko potista puolet jaetaan high-käden voittajalle ja tässä tapauksessa se jaetaan vielä B:n ja C:n kesken ollen näin $30 molemmille.

Tämän jälkeen rankataan paras low-käsi. Nähdään että Pelaajilla A ja B on yhtä hyvä alin käsi, A2458 (C:n alin mahdollinen käsi on 45678). A ja B jakavat low-osan potista, mikä antaa heille molemmille $30.

Lopulliset pottiosuudet menevät seuraavasti: $30 Pelaajalle A low-kädestä, $60 Pelaajalle B sekä low- että high-kädestä ja $30 Pelaajalle C high-kädestä.


Counterfeit-tilanne Omaha High Lowssa

Niin sanottu counterfeit tapahtuu, kun pelaajalla on joko valmis low-käsi tai veto tähän ja seuraava(t) yhteinen kortti on samanarvoinen pelaajan pienten korttien kanssa syrjäyttäen pelaajan low-käden toisella. Pelaajalla on esimerkiksi A2KK ja floppi on 468, antaen hänelle parhaan mahdollisen low-käden, A2468. Turnilla pöytään tulee 2, joka syrjäyttää pelaajan low-käden kädellä A2346. Pelaajalla on vieläkin low-käsi, A2468, mutta se ei ole enää paras mahdollinen. Tätä tilannetta kutsutaan counterfeitiksi.

Counterfeit-tilanne on yksi syy miksi on tärkeää, että pelaajalla on kädessään niin sanottuja hätävaralow-kortteja. A234 käsi omaa parhaimman counterfeit-suojan, koska vaikka kaksi kyseisen käden korttia tulisi pöytään, pelaajalla olisi silti paras mahdollinen low-käsi.

Jos pelaajalla on A2 ja floppi on 34K, hänellä on ~25,2% mahdollisuus counterfeitiin.

Panostaminen

Limit Omaha High Lowssa on kiinteät panostusrajat joka panostuskierroksella. Sallitut panostus- ja korotuskoot tuplaantuvat turnilla ja säilyvät samana myös riverillä. Joten, jos pelaaja pelaa $5/$10 (pieni sokkopanos $5 ja iso sokkopanos $10) Limiitti Omaha High Lowta, voi hän panostaa tai korottaa $10 ennen floppia ja flopilla. Ensimmäisellä panostuskierroksella ensimmäinen korotus olisi näin ollen $20, koska yksi pelaajista on jo asettanut $10 ison sokkopanoksen. Uudelleenkorotus tämän korotuksen päälle olisi jälleen $10 ja näin ollen korotus olisi yhteensä $30. Turnilla panostuskoko tuplaantuu ja tällöin ensimmäinen panostus on $20 ja ensimmäinen korotus $40. Samaa sääntöä noudatetaan myös riverillä.

Suurin mahdollinen korotusten määrä riippuu pelin tarjoajan säännöistä. Limiittipeleissä käytetään kuitenkin useasti korotuskattoa ja yleensä tämä katto astuu voimaan neljännen korotuksen jälkeen. Esimerkiksi ennen floppia tapahtuvalla ensimmäisellä panostuskierroksella sokkopanokset muodostavat ensimmäisen korotuksen. Korotus $20 on toinen panostus, uudelleenkorotus $30 kolmas korotus ja toinen uudelleenkorotus $40 viimeinen sääntöjen sallima korotus.

Pot Limit Omaha High Lowssa (PLO8)pelaajan suurin mahdollinen korotus on yhtä kuin potin koko. Tämä pitää sisällään:

  1. Edellisiltä panostuskierroksilta kerätyt pelimerkit
  2. Kaikki kyseisellä panostuskierroksella panostetut pelimerkit
  3. Korotuksen tekevän pelaajan katsomisen (call) arvo

Esimerkki: Ennen floppia potissa ei ole pelimerkkejä edellisiltä panostuskierroksilta, mutta kyseiseltä panostuskierrokselta mukaan lasketaan sokkopanokset. Nyt suurin mahdollinen korotuksen suuruus $5/$10 PLO8:ssa laskettaisiin seuraavasti: $5 (pieni sokkopanos) + $10 (iso sokkopanos) + $10 (korottajan katsomisen arvo) = $25 (suurin mahdollinen korotus). Tällöin panostuksen kokonaissumma olisi $35 (katsomisen arvo + potin kokoinen korotus).

Oletetaan, että pelaaja A on korottanut ennen floppia tämän $35 ja pelaaja B isolta sokkopanokselta katsoi tämän korotuksen. Pelaaja A tekee flopilla jatkolyönnin ja panostaa jälleen koko potin verran. Koska kyseiseltä panostuskierrokselta ei vielä ole pelimerkkejä kertynyt, potin koko määräytyy edellisiltä panostuskierroksilta ja on näin ollen $75. Nyt, jos pelaaja B haluaa korottaa potin verran, se lasketaan seuraavasti:

  1. Edellisiltä panostuskierroksilta kerätyt pelimerkit $75 ($5 pieni sokkopanos + $35 pelaajan A korotus + $35 pelaajan B katsominen
  2. Kaikki kyseisellä panostuskierroksella panostetut pelimerkit $75 (pelaajan A panostus)
  3. Korotuksen tekevän pelaajan katsomisen (call) arvo $75 (pelaajan B katsominen)

Korotuksen kokonaisuudessaan on $300, joka pitää sisällään katsomisen $75 ja korotuksen $225.

No Limit Omaha High Lowssa, kuten nimikin kertoo, ei ole panosrajoja. Tämä sääntö on täsmälleen sama kuin suositussa Texas Holdem Pokerissa.

Lisää aiheesta löytyy Kyylästäjän värkkäämiltä nettisivuilta www.omaha8revealed.comista.

Hyviä pokerihuoneita Hillon pelaamiseen ovat Noxwin (5card Omaha HiLo) sekä Goal Win. Viiden kortin Hillossa on paljon pelaajia, jotka eivät osaa valita aloituskäsiään oikein. Goal Winillä pelaajat ovat ruurelta osin eurooppalaisia ja heidän ajoittaista yliaggressiivisuuttaan voi käyttää helposti hyväksi.